Το έργο επιδιώκει να ενισχύσει παιδιά σχολικής ηλικίας όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης και τους γονείς τους σε ζητήματα διαχείρισης των μαθησιακών και άλλων βιοψυχοκοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 (15.01.2020), και ώρα 14:00.

ΘΕΣΕΙΣ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: Διάγνωση-αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών και νοητικού δυναμικού  Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2:  Διάγνωση-αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών και νοητικού δυναμικού  Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων  Συγκέντρωση, επεξεργασία και εξαγωγή συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων  Συγγραφή συγκεντρωτικών εκθέσεων από την παρακολούθηση των παιδιών και των οικογενειών τους

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 3:  Διάγνωση – αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών αναγκών  Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική γονέων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 4:  Διάγνωση – αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών αναγκών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 5:  Εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών  Εκπαιδευτική στήριξη  Συμβουλευτική γονέων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 6:  Εκπαιδευτική στήριξη  Συμβουλευτική γονέων  Καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικά αρχεία  Οργάνωση και συντονισμό διαδικασίας πρόσκλησης και επίσκεψης οικογενειών στην κινητή μονάδα του έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 7:  Εκτίμηση δυσκολιών λόγου  Συμβουλευτική στήριξη γονέων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών  Διαχρονική παρακολούθηση περίπτωσης (follow up)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 8:  Εκτίμηση αναγκών υγείας  Καθοδήγηση της οικογένειας για την κάλυψη επιπρόσθετων ιατρικοκοινωνικών αναγκών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο παιδί (ιατρικές εξετάσεις, πιστοποίηση αναπηρίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 9:  Υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση και κατανομή αναγνωστικής ευχέρειας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 10:  Τήρηση πλήρους διοικητικού φακέλου για όλες τις ενέργειες στο πλαίσιο του έργου  Παραλαβή και έλεγχος εντολών πληρωμής υλικών υπηρεσιών μετακινήσεων και αμοιβών σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου  Διαχείριση των δράσεων προβολής του έργου  Οικονομική παρακολούθηση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σε μορφή PDF εδώ

Σας αρέσουν τα άρθρα μας; Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Psychologized για Android
Σας αρέσουν τα άρθρα μας; Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Psychologized για Android