Του Αντώνιου Καλέντζη | Ψυχολόγος, Συγγραφέας  | Psychologized@gmail.com

Μια έρευνα που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψιν , αναφέρει ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε επαρκή τροφή  έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα μάθησης των εφήβων . 

 Η ερευνητική ομάδα διερεύνησε τις ανισότητες στα μαθησιακά επιτεύγματα σε βάθος χρόνου 12 ετών εξετάζοντας τις σχολικές επιδόσεις συγκεκριμένου πλήθους μαθητών . Στη συνέχεια εξέτασαν εάν η επισιτιστική ανασφάλεια στο σπίτι στις ηλικίες 5, 8 και 12 έτη  συνδέεται με χαμηλότερες βαθμολογίες των μαθητών στην ηλικία των 12 ετών.

 Περίπου το 47% των παιδιών που μελετήθηκαν αντιμετώπισαν  επισιτιστική δυσκολία στο σπίτι τους συμπεριλαμβανομένης  και τις μικρές μερίδες λόγω οικονομικής δυσχέρειας  στην οικογένειά τους.

 Και το 18% των πιο πλούσιων οικογενειών στη μελέτη είχε επίσης ανασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η επισιτιστική ανασφάλεια δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα φτώχειας.

 Η επισιτιστική ανασφάλεια σε όλες τις ηλικίες παρεμπόδιζε τη μάθηση. Τα δεδομένα έδειξαν φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία στην ανάγνωση, δυσκολία στα μαθηματικά κατά την  πρώιμη εφηβεία.

 Τα παιδιά που υπέφεραν από την έλλειψη τροφής στην ηλικία των 5 ετών ή ακόμα από χρόνια ανεπάρκεια στην πρόσβαση κατάλληλης δοσολογίας τροφής είχαν τα χαμηλότερες επιδόσεις σε όλους τους μαθησιακούς τομείς.

 Η πρώιμη και η χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια ήταν ο πιο συνεπής προγνωστικός παράγοντας των διαταραχών των γνωστικών δεξιοτήτων στην ηλικία των 12 ετών, ιδιαίτερα της ανάγνωσης και της ανάπτυξης του λεξιλογίου.

 Η επισιτιστική ανασφάλεια στη μέση παιδική ηλικία και την πρώιμη εφηβεία συσχετίστηκε με εξασθενημένη ικανότητα στα μαθηματικά και στα αγγλικά.  Για θέματα όπως η ανάγνωση και το λεξιλόγιο, η καθιέρωση θεμελιωδών δεξιοτήτων από νωρίς είναι πολύ σημαντική. Η πρόωρη επισιτιστική ανασφάλεια μπορεί να διαταράξει την οικοδόμηση αυτών των βασικών δεξιοτήτων.

 Για θέματα όπως τα μαθηματικά, όπου η μάθηση σε ένα επίπεδο βασίζεται άμεσα στη μάθηση στο προηγούμενο επίπεδο, η ανασφάλεια των τροφίμων μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτροχιάσει την τρέχουσα και μελλοντική μάθηση των μαθητών.  Μέσω χαμηλότερων επιπέδων μάθησης, η επισιτιστική ανασφάλεια κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να έχει κυμαινόμενα αποτελέσματα για τα μελλοντικά οφέλη και την υγεία, που έχει σημασία τόσο για τα άτομα όσο και για τα κοινωνικά πλαίσια που αλληλοεπιδρούν

 Πρόκειται για το πρώτο άρθρο αυτού του είδους που εξετάζει τις διαφορές μάθησης μεταξύ των εφήβων και τις επισιτιστικές ανασφάλειες των νοικοκυριών σε τρία στάδια της παιδικής ηλικίας ,πρώιμα, μέσα και εφηβικά έτη [1].

Με βάση τα ευρήματά της έρευνας αυτής για παιδιά ηλικίας 5 ετών, προτείνεται

:

  • Ενίσχυση των προγραμμάτων προσχολικής φροντίδας τροφίμων στην εκπαίδευση,  συμπεριλαμβανομένων των μερίδων πρωινού ή κατ ‘οίκον σε ευπαθείς περιοχές.
  • Βελτίωση του θρεπτικού περιεχομένου των τροφίμων που λαμβάνονται μέσω του δημόσιου συστήματος διανομής για νοικοκυριά με  παιδιά που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία.
  • Ενίσχυση της συνολικής ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εξασφάλιση μιας ισχυρής κοινωνίας στο μέλλον με άτομα ικανά να αντεπεξέλθουν στην προσέγγιση των στόχων τους.
  • Αντίληψη στο γεγονός ότι τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας μας.
  • Δίνουμε βαρύτητα στην Ψυχική Υγεία στην παιδική/εφηβική ηλικία, περισσότερο από όσο δίνουμε για τους βαθμούς

 Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης πως οι  σημαντικές πτυχές των δεξιοτήτων σκέψης μας διαταράσσονται όταν βιώνουμε κατάθλιψη και ότι αυτά τα προβλήματα παρεμποδίζουν το πώς θυμόμαστε  σημαντικές αναμνήσεις και την ικανότητά μας να μαθαίνουμε.

 Οι έφηβοι που ζουν με την κατάθλιψη στην καθημερινότητά τους είναι μελλοντικοί ενήλικες που θα δυσκολευτούν να αντεπεξέλθουν στην απαιτητική κοινωνία , καθώς και να κάνουν φιλικές/ερωτικές σχέσεις. Επίσης, είναι γεγονός πως θα υπάρξει δυσκολία στο να επιτύχουν τους μελλοντικούς τους στόχους.[2]

 Όπως αντιλαμβανόμαστε, σε μια δύσκολη ελληνική πραγματικότητα που αναφερόμαστε στο βιoτικό επίπεδο των ενηλίκων ώστε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας μέσω των υλικών αγαθών, θα πρέπει να σκεφθούμε ότι πρέπει να σκεφθούμε ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε και για ένα καλύτερο μέλλον των επόμενων γενεών.  Είμαστε σε μια περίοδο που προεκλογικά παρατηρούμε πολιτικές ατζέντες που μιλούν για το μέλλον…. Μην ξεχνούμε ότι το μέλλον είναι τα παιδιά μας και οφείλουμε να παραδώσουμε στους μεταγενέστερους ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο από αυτό που παραλάβαμε εμείς.

  1. Elisabetta Aurino et al ; Inequalities in adolescent learning: Does the timing and persistence of food insecurity at home matter? ;Economics of Education Review Volume 70, June 2019, Pages 94-108
  2. Jeni Fisk et al; A test of the CaR-FA-X mechanisms and depression in adolescents”; in Memory. Published September 5 2018.

[3]          Kalentzis Antonios ; How is Connected Economic Crisis in Greece with Cerebral Plasticity and Lack of Motivation? ; Journal  of Psychology and Brain Studies. Vol. 1 No. 2:13

To άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πελοπόννησος στο ένθετο “Λόγοι Υγείας”