Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να
προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου μερικής απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη
διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής του εαρινού εξαμήνου 2017-18 «Mass Violence and Population
Transfers in the 20th century» και «Archival research and internship in historical archives and NGOs»
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειος».

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, καλούνται να
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
μέχρι την Τετάρτη 31/01/2018 και ώρα 17:00, στη Γραμματεία της Σχολής (στη διεύθυνση Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών,
Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης).

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ