Του Αντώνιου Καλέντζη | Ψυχολόγος, Συγγραφέας   Psychologized@gmail.com

Τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές αναφορές σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι όσο περισσότερο εμβαθύνουμε στη θεματολογία αυτή, τόσο περισσότερο αναπροσεγγίζουμε την αρχική μας υπόθεση ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Περίπου το 30% των Βρετανών παιδιών δεν εκπληρώνουν τους αναμενόμενους στόχους τους στην ανάγνωση ή τα μαθηματικά στην ηλικία των 11. Αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα μέλλον συνεχόμενων εκπαιδευτικών δυσκολιών, καθώς και φτωχότερης ψυχικής υγείας και επιτυχίας στην απασχόληση.

Κάποια παιδιά θα διαγνωστούν με μια συγκεκριμένη διαταραχή, όπως η Διαταραχή Υπερκινητικότητας Ελλειμματικής Προσοχής ή η Δυσλεξία  και όπως είναι λογικό θα πάρει μια συγκεκριμένη βοήθεια από κάποιον ειδικό. Αν και αρκετοί γονείς αρέσκονται στο να λένε “αστο το παιδί αυτό, έτσι κάνει”..

Είναι γεγονός πως πολλές συμβατικές διαγνωστικές ετικέτες μπορεί να είναι παραπλανητικές και να μην καταγράψουν την αληθινή εικόνα των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας, σύμφωνα με ένα νέο έργο από μια ομάδα της μονάδας MRC Cognition and Brain Sciences στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία έρχεται με μια ριζοσπαστική, εναλλακτική προσέγγιση.

Στην συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκαν 520 παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 18 ετών (μέση ηλικία 9 ετών), τα οποία είχαν παραπεμφθεί σε μια ερευνητική κλινική στη μονάδα για προβλήματα με προσοχή, μνήμη, γλώσσα ή κακή πρόοδο στη σχολική εκπαίδευση ή στα μαθηματικά. Αφήνοντας κατά μέρος αυτές τις διαγνώσεις, έδωσαν σε όλα τα παιδιά μια δέσμη αξιολογήσεων  της γνωστικής και της  μαθησιακής τους επίδοσης, η οποία εστίαζε στην μνήμη ,  στην φωνολογική επεξεργασία,  στην ορθογραφία,  στην ανάγνωση και  στα μαθηματικά.

Οι ικανότητες επικοινωνίας τους μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας ξεχωριστό κατάλογο ελέγχου. Ένας γονέας ή ερευνητής ολοκλήρωνε επίσης  συμπεριφορικές αξιολογήσεις κάθε παιδιού – αναφέροντας για παράδειγμα τον έλεγχο των παρορμήσεων και τη συναισθηματική ρύθμιση.

Στη συνέχεια η ομάδα τροφοδοτούσε τα γνωστικά και μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε παιδί σε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, το οποίο αναζητούσε μοτίβα στα δεδομένα, ομαδοποιώντας παιδιά με διακριτές ομοιότητες σε ομάδες.

 Σύμφωνα με την ανάλυση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές ομάδες. Αλλά αυτά δεν έφεραν καμία σχέση με τις προηγούμενες διαγνώσεις τους.

Όπως γράφουν οι ερευνητές, “τα παιδιά αναφέρθηκαν κυρίως για προβλήματα με προσοχή, κακή μάθηση ή μνήμη ήταν εξίσου πιθανό να ανατεθούν σε κάθε ομάδα”. Αυτό το εύρημα αξίζει να τονιστεί. Οι συμβατικές διαγνωστικές ετικέτες που δόθηκαν ήδη στα παιδιά δεν αντικατόπτριζαν τα γνωστικά τους χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίστηκαν από τις διεξοδικές δοκιμές στη μελέτη αυτή.

Περισσότερα από τα μισά παιδιά του δείγματος έπεσαν σε δύο άκρα. Εκείνα που ήταν στην ομάδα “που είχαν την κατάλληλη συμπεριφορά για την ηλικία τους” στην πραγματικότητα είχαν σωστές απαντήσεις για την ηλικία τους στις γνωστικές εξετάσεις. Δεν είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά είχαν ένα υψηλό επίπεδο δυσκολιών συμπεριφοράς, οι οποίες πιθανώς οδήγησαν στα προβλήματά τους στο σχολείο.

Ένα από τα εντυπωσιακά ευρήματα είναι ότι, αν και οι δύο ενδιάμεσες ομάδες είχαν διαφορετικά ειδικά ελλείμματα, η απόδοση τους στα μαθηματικά και στην ανάγνωση ήταν σχεδόν ίδια.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες που συνδέουν τα φωνολογικά προβλήματα με τις δυσκολίες ανάγνωσης (δυσλεξία) και τα προβλήματα χωρικής βραχυπρόθεσμης και λειτουργικής μνήμης με προβλήματα με τα μαθηματικά . Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι προηγούμενες μελέτες τείνουν να ομαδοποιούν τα παιδιά με αυτά τα συγκεκριμένα ελλείμματα – π.χ. ανάγνωση αλλά όχι προβλήματα αριθμητικής, για παράδειγμα.

Η έρευνα αυτή , μια ακόμα φορά, μας δείχνει τον μονόδρομο της δια βίου μάθησης.

*Όποιος επιθυμεί να του αποσταλεί  το paper μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μας, Psychologized@gmail.com

Πηγή  : Duncan E. Astle et al. ; Remapping the cognitive and neural profiles of children who struggle at school , Developmental Science, September of  2018

Σας αρέσουν τα άρθρα μας; Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Psychologized για Android