Του Αντώνιου Καλέντζη | Ψυχολόγος, Συγγραφέας   Psychologized@gmail.com

H αυτοπεποίθηση μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε υψηλότερη κοινωνική θέση, σύμφωνα με την έρευνα αυτή.


 Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση γιατί πολλοί ηγέτες φαίνονται να έχουν τόσο υπερβολική αυτοπεποίθηση.


 Φυσικά υπάρχουν και μειονεκτήματα , αλλά αυτά μπορούν να αντισταθμιστούν από τα πλεονεκτήματα.


 Οι συγγραφείς της έρευνας αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις έρευνες, διαπίστωσαν ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη μπορεί ν βοηθήσει τους ανθρώπους επιτύχουν την κοινωνική θέση που επιθυμούν.


 Οι άνθρωποι που πίστευαν ότι ήταν καλύτεροι από τους άλλους, ακόμη και όταν δεν ήταν, τους δόθηκε μια υψηλότερη θέση στην κοινωνική κλίμακα.




 Πολύ απλά επειδή είχαν παρώθηση ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν.


 Τα ευρήματα μπορούν επίσης να εξηγήσουν γιατί πολλές φορές οι ανίκανοι τόσο συχνά προωθούνται ενώ υπάρχουν πιο ταλαντούχοι από αυτούς


Ο Δρ Άντερσον πρώτος συγγραφέας της έρευνας ανέφερε :


Σε εταιρίες ,συνήθως, οι άνθρωποι επηρεάζονται πιο εύκολα από την αυτοπεποίθηση των άλλων, ακόμη και όταν η εμπιστοσύνη είναι αδικαιολόγητη.

 Σε μια σειρά έξι πειραμάτων οι ερευνητές εξέτασαν διάφορες πτυχές της θεωρίας τους.


 Βρήκαν ότι η αυτοπεποίθηση των ατόμων όντως καταφέρνει να κερδίσει την υψηλότερη κοινωνική θέση ,απλά με το να έχει κάποιος υπερβολική αυτοπεποίθηση.

94% των καθηγητών Πανεπιστημίων, θεωρούν ότι το έργο τους είναι άνω του μέσου όρου (δεν είναι στατιστικά δυνατόν)


Ωστόσο, η υπερ-αυτοπεποίθησή τους δεν έγινε αντιληπτή από τους άλλους στην ομάδα. Μάλιστα οι υπόλοιποι, τα άτομα με υπερ-αυτοπεποίθηση δεν τα θεωρούν ως ναρκισσιστικές προσωπικότητες . Αντιθέτως, αυτοί θεωρούνται από το κοινωνικό σύνολο ως οι πιο αγαπημένοι. 


Ένα άλλο πείραμα έδειξε ότι άτομα με υπερβολική αυτοπεποίθηση έτειναν να:


-Μίλανε πιο συχνά.

-Χρησιμοποιούν έναν σίγουρο τόνο στη φωνή τους.

-Δίνουν περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις.

-Ενεργούν χαλαροί και ήρεμοι.

 Συνοψίζοντας, η ανθρώπινη μας φύση επιλέγει την υπερβολική αυτοπεποίθηση για να μας κυβερνήσει και αγνοεί  εκείνους που θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν κάτι καλύτερο σε αυτό τον τόπο.




 Μάλλον θα πρέπει να αναφέρει κάποιος στους ερευνητές ότι έχουμε ζωντανό παράδειγμα , την Ελλάδα.

 Άτομα με αυτοπεποίθηση κυβερνούν και οι άξιοι γίνονται μετανάστες!


Πηγή: A status-enhancement account of overconfidence, Anderson, Cameron; Brion, Sebastien; Moore, Don A.; Kennedy, Jessica A. ,Journal of Personality and Social Psychology, Vol 103(4), Oct 2012, 718-735.

 

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Psychologized για Android