Του Αντώνιου Καλέντζη | Ψυχολόγος, Συγγραφέας   Psychologized@gmail.com

 

Η απόκρυψη των συναισθημάτων από τον σύντροφό σας, σχετίζεται με την επιδείνωση της ικανοποίησης μέσα στην σχέση με την πάροδο του χρόνου, ειδικά όταν το ζευγάρι δεν εκδηλώνει τα συναισθήματά του, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2015.

Δεν είναι μυστικό ότι μερικοί άνθρωποι είναι πολύ ανοιχτοί και εκφράζουν εύκολα τα συναισθήματά τους, ενώ άλλοι τείνουν να πνίγουν τα αληθινά συναισθήματά τους.

Οι άνθρωποι συχνά επιδίδονται σε συναισθηματική καταστολή για λόγους προσπάθειας να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί να πληγώσει τους άλλους εκφράζοντας τα αρνητικά συναισθήματά τους.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει γενικά ότι οι άνθρωποι που κρύβουν συνήθως τα συναισθήματά τους τείνουν να έχουν πρόβλημα να σχηματίζουν ισχυρές κοινωνικές σχέσεις.

Στενές σχέσεις, όπως αυτές με τους στενούς τους φίλους, την οικογένεια και τους ερωτικούς συντρόφους, μπορεί να υποφέρουν περισσότερο από την συναισθηματική καταπίεση, γιατί το να μοιράζονται τα συναισθήματα είναι ένα σημαντικό μέρος της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συμπάθειας μεταξύ των εταίρων σε μια σχέση οποιουδήποτε είδους.

Μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Patrizia Velotti, του Πανεπιστημίου της Γένοβας, πραγματοποίησε μια μελέτη για να εξετάσει τον αντίκτυπο της συναισθηματικής καταστολής σε μια από τις πιο οικείες διαπροσωπικές σχέσεις, το γάμο.

Ένα δείγμα των 229 πρόσφατα παντρεμένων ετερόφυλων ζευγαριών χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. Αξιολογήθηκαν οι δύο σύζυγοι σε δύο χρονικά σημεία, για πρώτη φορά σε πέντε μήνες μετά το γάμο και στη συνέχεια σε δύο χρόνια μετά το γάμο, στα επίπεδα συναισθηματικής καταστολής (το να κρύβουν τα συναισθήματά τους) και συζυγική ικανοποίησης .

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνικές στατιστικής μοντελοποίησης για να εξετάσουν τις αμοιβαίες επιδράσεις των επιπέδων του κάθε ατόμου της συναισθηματικής καταστολής στην ικανοποίηση του συντρόφου τους, καθώς και τη δική τους ικανοποίηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συναισθηματική καταστολή ήταν επιζήμια για την δική τους συζυγική ικανοποίηση.

Η Βαθύτερη ανάλυση έδειξε ότι η συναισθηματική καταστολή που εμφανίζεται είτε στον έναν σύζυγο είτε και στους 2, είναι πιθανότερο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικογένεια.

Σε αντίθεση με τη συναισθηματική καταπίεση, οι σύζυγοι που τα επίπεδα ικανοποίησης ήταν ιδιαίτερα έντονα επηρεάστηκαν γι αυτή την ικανοποίηση και από τις συζύγους τους.[1]

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την έρευνα ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι η συναισθηματική καταστολή των παντρεμένων ζευγαριών πιθανό δημιουργεί ένα βρόχο ανάδρασης, όπου κρύβονται τα συναισθήματα κάποιου και αναδεικνύει μια αποφευκτική απάντηση από ένα σύζυγο, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική καταστολή.

Η κύρια επίδραση αυτού του συνόλου των σχέσεων είναι η χαμηλότερη συζυγική ικανοποίηση για τους δύο . Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, τα ζευγάρια που επιδιώκουν να θέσουν τα θεμέλια για ένα ευτυχισμένο γάμο μπορεί να θέλουν να προσπαθούν να είναι πιο ανοιχτοί με τα συναισθήματά τους.

Πηγή έρευνας :
[1].Patrizia Velotti et al., Emotional suppression in early marriage Actor, partner, and similarity effects on marital quality , 2015

 

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Psychologized για Android