728x90 AdSpace

Καλέντζης
Latest News
Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Πανεπιστήμιο Αιγαίου :Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερομένων προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας Έτος 2016-2017
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας
Έτος 2016-2017
Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερομένων προγραμμάτων
Έναρξη αιτήσεων 1-8-2016
Λήξη Αιτήσεων 20-09-2016
Πληροφορίες κα Ελένη Πρασσά 6940911716 και eprassa@aegean.gr
Ισχύει έκπτωση 10% σε φοιτητές, αναπήρους και ανέργους
Ισχύουν εκπτώσεις μέχρι 20% για συνδυαστική εγγραφή

Περιεχόμενα
 1. Ανοιχτά προγράμματα Ψυχικής Υγείας
 2. Εκπαιδευση στο WISC-III
 3. Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή-Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης
 4. Εκπαίδευση Στελεχών για Πρόληψη των εξαρτήσεων
 5. Πιστοποιημένη Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, στο Coaching και το Mentoring
 6. Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Παιδοψυχολογία- Παιδοψυχιατρική
 7. Πρόγραμμα κατάρτισης για τη στελέχωση ανθρωπιστικών οργανώσεων
 8. Διδακτική Μεθοδολογία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 9. Κατάρτιση Συμβούλων Σταδιοδρομίας
 10. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 11. Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον
 12. Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Σεμινάρια για το ευρύ κοινό

Ανοιχτά Προγράμματα Ψυχικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου (κόστος 50 ευρώ/ εξάμηνο ή 90 ευρώ ετησίως)
Εκδήλωση: https://www.facebook.com/events/158547297897129/
Προκήρυξη: http://goo.gl/ywRAHJ 
Σε διαδικτυακή μορφή:http://goo.gl/nk9yRC

2.Επαγγελματικά Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου

Α. Εκπαίδευση στo WISC-III (κόστος 300 ευρώ)
https://www.facebook.com/events/163665354047424/ (τρίμηνο - διά ζώσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

β.Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή για εκπαιδευτικούς- Συνοδοί παράλληλης Στήριξης (κόστος 500 ευρώ σε τρεις δόσεις)
https://www.facebook.com/events/1175980535796137/ (Ετήσιο, διαδικτυακό με προαιρετικές διά ζώσης συναντήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο)

Γ. Εκπαίδευση στελεχών για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων (κόστος 500 ευρώ)
https://www.facebook.com/events/1015630765181401/ (Εξαμηνιαίο, διαδικτυακό)

Δ.Πιστοποιημένη Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, στο Coaching και το Mentoring (κόστος 500 ευρώ σε τρεις δόσεις)
http://goo.gl/QHgtKH (Ετήσιο,διαδικτυακό με διά ζώσης συναντήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο)

Ε. Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Παιδοψυχολογία-Παιδοψυχιατρική ( ετήσιο, διαδικτυακό, κόστος 500 ευρώ σε τρεις δόσεις)

Στ. Τρίμηνο Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών Ανθρωπιστικών Οργανισμών ( 300 ευρώ)


Ζ.Διδακτική Μεθοδολογία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Διάρκεια: 250 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό, με μοριοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κόστος 300 ευρώ)
Σκοπός:
Ο εμπλουτισμός του portfolio των συμμετεχόντων με τις αναγκαίες δεξιότητες (skills), τόσο σε
επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης όσο και διδακτικής μεθοδολογίας για τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).
Ειδικότερα:
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τεχνικές και μεθόδους ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των
εκπαιδευομένων, τον τρόπο σχεδιασμού υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
το ρόλο εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, τη σημασία αξιοποίησης της ομάδας με την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε)
Σε ποιους απευθύνεται (Ομάδα­στόχος):
1) Σε εκπαιδευτές, Στελέχη Σ.Δ.Ε ή υποψήφιους εργαζομένους σε αυτά.
2) Όσοι ενδιαφέρονται ή ασχολούνται γενικότερα με την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Ενηλίκων.
3) Σε εκπαιδευτές ενηλίκων ως προσόν επιπλέον μοριοδότησης
4) Σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς ( Σε πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρείες με
τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού ή τμήμα διαχείρισης λογαριασμού (ΛΑΕΚ), σε ΚΔΒΜ,
σε ΙΙΕΚ, φροντιστήρια, σε εταιρείες συμβούλων και μελετών
Η. Επιμορφωτικό πρόγραμμα:
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (τρίμηνο διαδικτυακό με μοριοδότηση, κόστος 300 ευρώ)
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μοριοδοτείται στις προκηρύξεις Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ της ΑΔΕΔΥ) για συμβούλους σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις, προγράμματα voucher (για ανέργους) κλπ καθώς και σε αντίστοιχες για ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΔΒΜ Δήμων, κλπ.
Διάρκεια
300 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό)
Πού απευθύνεται (ομάδα­ στόχος)
Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν
σε μεταλυκειακή βαθμίδα, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, σε γονείς, σε ψυχολόγους,
κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, ενήλικες που αναζητούν την πρώτη τους εργασία,
ενήλικες που επαναπροσδιορίζονται επαγγελματικά, Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε
ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Διαχείρισης Καριέρας και κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο της συμβουλευτικής γενικότερα
Σκοπός
Μέσω της μελέτης του υλικού σε συνδυασμό με τη συνεχή ανατροφοδότηση του επιμορφούμενου, η
αναγνώριση της θέσης του (των δυνατών και αδύνατων σημείων του) και η απόκτηση θετικής
αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης.
Επιπλέον, η ανάπτυξη ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, η «ανοικτότητα» στο διαφορετικό, η επιτυχής
διαχείριση της αλλαγής και η ικανότητά του να αξιοποιεί τα επιστημονικά εργαλεία που οδηγούν στην
προσωπική ανα ́πτυξη και επαγγελματικής του εξέλιξη.
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει E­books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις,
οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές­ ερευνητικές
ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες­δραστηριότητες, βιβλιογραφία­
δικτυογραφία και δυνατότητα διαδικτυακών συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας classroom της
google.


Θ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (εξαμηνιαίο διαδικτυακό, κόστος 500 ευρώ σε τρεις δόσεις)
Διάρκεια: 300 ώρες
Σκοπός: Η παροχή γνώσεων και δεξιότητες στους τομείς:
1. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων
3. Διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς
4. Οικονομική διαχείριση­Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών
5. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους εν λόγω οργανισμούς
6. Τρόπος και εργαλεία επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού των
μονάδων
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E­books, πολυμεσικό
υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), δυνατότητα διαδικτυακών συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας
classroom, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές­ερευνητικές ανακοινώσεις
συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, εργασίες­δραστηριότητες για κάθε ενότητα
Σε ποιους απευθύνεται (Ομάδα ­στόχος):
1. Εκπαιδευτικούς
2. Σχολικούς Συμβούλους & Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
3. Ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης
4. Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης
5. Οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να
επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας
6. Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών
7. Άλλους ενδιαφερόμενους
Ι. Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον
Διάρκεια: 300 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό, κόστος 300 ευρώ)
Σκοπός: Βασικός σκοπός του προγράμματος η κατανόηση του λόγου που οι άνθρωποι μπορεί να
έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους., αξιοποιώντας τις βασικές θεωρητικές έννοιες και ορισμούς
που προσδιορίζουν και επεξηγούν ερμηνευτικά την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Επίσης, η ανάλυση του πλαισίου που μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές διαχείρισης των
συγκρούσεων και κυρίως αντιμετώπισης των κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο
πρόληψης, όσο και κατά την εξέλιξή τους.
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E­books,
πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), δυνατότητα διαδικτυακών συναντήσεων
μέσω της πλατφόρμας classroom, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές­
ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων,επιστημονικά άρθρα, εργασίες­δραστηριότητες).
Ομάδα­ Στόχος:
Κάθε εργαζόμενος (Στέλεχος και υπάλληλος) Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα
Φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί)

Κ. Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Διάρκεια: 200 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό, κόστος 300 ευρώ)
Σκοπός
Το πρόγραμμα, σκοπό έχει την παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής
μεθοδολογίας των εκπαιδευτών σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής,
Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και γενικά, σε Δομές Δια Βίου
Μάθησης.
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E-
books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), δυνατότητα διαδικτυακών
συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας classroom, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ,
επιστημονικές­ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα το πλήρες νομοθετικό
πλαίσιο, εργασίες­δραστηριότητες για κάθε ενότητα
Το σεμινάριο απευθύνεται (ομάδα­ στόχος)
Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής
Αγωγής, Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και γενικά Δομές Δ.Β.Μ.
Σε Στελέχη της Διοίκησης στους τομείς της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
Σε φοιτητές ­ σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα
αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
Των Σχολών Γονέων, των ΚΕΚ, ΚΕΣ, Κολλεγίων, ΚΔΒΜ1 και ΚΔΒΜ2.
Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Δομών Δια Βίου Μάθησης
Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
και
Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων
Βασική παρατήρηση
Οι εκπαιδευόμενοι που πραγματοποιούν το σεμινάριο παίρνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στις
προκηρύξεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης στο
πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρωτ: Κ1/122418/25­07­2016, θέμα: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών
ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) του Ν.. 4186/2013 (Α’ 193)».
Ειδικότερα, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, μοριοδοτείται σε προκηρύξεις εκπαιδευτών,
στελεχών και ομάδων έργου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΔΒΜ Δήμων), σε
προκηρύξεις διδακτικού προσωπικού ΑΤΕΙ και ΑΕΙ και σε προκηρύξεις των ΚΕΚ των κοινωνικών φορέων
(ΓΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, ΕΣΕΕ κ.α. ).
Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές στον ιδιωτικό τομέα (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚεΔιΒιΜ,
φροντιστήρια, εταιρείες επιμόρφωσης, εταιρείες συμβούλων και μελετών, πολυεθνικές ή άλλες μεγάλες
εταιρείες με τμήμα εκπαίδευσης ή τμήμα διαχείρισης ΛΑΕΚ κ.α.) για να αποδείξετε τις ικανότητες και
γνώσεις σας στην επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να γράψετε την άποψή σας εδώ

Item Reviewed: Πανεπιστήμιο Αιγαίου :Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερομένων προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας Έτος 2016-2017 Rating: 5 Reviewed By: Psychologized AK